Usługi

Relyon – z nami osiągniesz więcej

W Relyon pracujemy na zaufanie naszych Klientów kompleksową i elastyczną obsługą. Zawsze poznajemy potrzeby Klienta i przygotowujemy dla niego indywidualne i najbardziej efektywne rozwiązania. Należymy do grona liderów dostarczających kompleksowe rozwiązania i usługi w zakresie rekrutacji, usług IT, outsourcingu pracowników, RPO oraz usług doradztwa HR w Polsce i za granicą.

 Recruitment

Prowadzimy szerokie spektrum procesów rekrutacyjnych. Pozyskujemy pracowników kontraktowych i stałych w obszarach obsługiwanych przez nas specjalizacji, a także doświadczonych przedstawicieli kadr managerskich średniego i wyższego szczebla oraz wysokiej klasy Specjalistów. Rekomendowani przez nas Kandydaci odznaczają się wysokim stopniem dopasowania do oczekiwań Klienta i silną orientacją na rozwój kariery.

W ramach usług rekrutacyjnych dostarczamy ważne rozwiązania uzupełniające i wspierające organizację Klienta takie jak:

Career management
Outsourcing
RPO
Assessment centre / development centre
Salary Reviews
Talent Mapping
Career Management – to zarządzanie strukturami planowania kariery w ramach organizacji Klienta. Usługa znacząco wpływa na obniżenie rotacji pracowników oraz poprawia wykorzystanie potencjału każdego Specjalisty i Managera w firmie.
Outsourcing – polega na przejęciu obsługi administracyjnej zatrudnienia pracownika. To pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz skuteczne zarządzanie kosztami pracowników. Outsourcing to również sposób na wdrożenie alternatywnych sposobów finansowania pracowników.
RPO – jest szeroką i wielowymiarową usługą, która pozwala na scedowanie przez Klienta części procesów zatrudnienia na naszych Specjalistów. W ramach RPO kompleksowo zarządzamy procesami pozyskiwania najlepszych pracowników z rynków. W imieniu Klienta budujemy jego reputację na rynku pracowników. RPO jest usługą długofalową. Nasi Specjaliści stają się częścią organizacji Klienta, dzięki czemu standaryzują i optymalizują na jego rzecz procesy związane z procesami rekrutacyjnymi i zatrudnieniowymi. Usługa pozwala Klientowi na realne zmniejszenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakości obsługi kadrowej.
Assessment Centre / Development Centre – to system ewaluacji pracowników oparty na rozbudowanym algorytmie ocen pracowniczych, prowadzonym w oparciu o profesjonalne testy kompetencji miękkich.
Salary Reviews – to opracowywane przez naszych Specjalistów przekrojowe raporty płacowe, oparte o informacje na bieżąco zbierane od setek Kandydatów w specjalizacjach obsługiwanych przez Relyon.
Talent Mapping – na potrzeby naszych Klientów dokonujemy weryfikacji dostępnych na rynku zasobów ludzkich w ich wąskich specjalizacjach. Badamy je pod kątem dostępności, pożądanych wynagrodzeń, zainteresowania zmianą oraz poziomu kompetencji. Analizy przygotowujemy w formie raportu na potrzeby konkretnych rekrutacji lub jako oceny sytuacji rynkowej.
Executive search – usługa, która polega na pozyskaniu najlepiej dopasowanych do wymogów stanowiska pracy osób dostępnych na rynku, możliwość zastosowania dodatkowych narzędzi selekcji przez wyspecjalizowanych Konsultantów oraz zachowanie pełnej poufności projektu rekrutacyjnego.
W tej metodzie grupą potencjalnych Kandydatów są osoby już zatrudnione, pracujące na stanowiskach podobnych do obsadzanego stanowiska.

Usługa cechuje się wysoką skutecznością poszukiwań bezpośrednich, które są jedynym sposobem dotarcia do najlepszych Kandydatów.

Wyspecjalizowani Konsultanci Relyon uczestniczą w procesie doboru kadry top managerskiej od momentu zdefiniowania potrzeb ze strony Klienta do podpisania listu intencyjnego lub umowy o pracę przez procedurę on board aż do audytu wzajemnej satysfakcji Stron. Nasza ekspertyza i bogate doświadczenie czynią z nas wiarygodnych Partnerów, którzy wspólnie z Klientami tworzą synergię efektywnego biznesu.
Direct search – metoda poszukiwań bezpośrednich, umożliwiająca dotarcie na rynku do najlepszych managerów, ekspertów oraz specjalistów, pełniących kluczowe role w organizacjach i odnoszących sukcesy w pracy.

Polega ona na gruntownym zbadaniu rynku pod kątem profilu zdefiniowanego przez Klienta, bezpośrednim dotarciu z ofertą do Kandydatów, oraz zachęcenie przez Konsultanta do wzięcia udziału w procesie rekrutacji osób, które nie są aktywne na rynku pracy. Wykorzystując metodę Direct search Konsultanci Relyon opierają się na swojej wiedzy eksperckiej, bardzo dobrej znajomości rynku w danej specjalizacji, rozbudowanej sieci networkingowej oraz stale rozwijanych narzędziach diagnostycznych.
Contingency search – to usługa rekrutacyjna , która najczęściej występuję pod nazwą współpracy na zasadach success fee. Zapłata za proces rekrutacyjny następuje jedynie w momencie zatrudnienia przez Klienta rekomendowanego Kandydata. Podejmując współpracę w oparciu o ten model, aby dotrzeć do wartościowych, wpisujących się w wymagania Kandydatów korzystamy z takich narzędzi jak:
  • networking
  • analiza bazy danych
  • poszukiwania directowe
  • analiza pism branżowych
  • ogłoszenia w mediach

Korzystając z opcji contingency search musimy pamiętać, iż prezentowani Kandydaci nie są rekomendowani „na wyłączność” czyli mogą równolegle brać udział w innych projektach rekrutacyjnych.

IT Services

IT Services to czasowa usługa pozwalająca realizować konkretne projekty IT. Na potrzeby naszych Klientów kompletujemy wykwalifikowane zespoły Specjalistów przygotowane do realizacji najbardziej złożonych i zaawansowanych przedsięwzięć z obszaru IT w wybranych technologiach.

W ramach IT Services wspieramy naszych Klientów w efektywnej realizacji zaplanowanych projektów IT w wyznaczonym przez nich czasie, bez konieczności zmiany struktury organizacji czy rekrutacji nowych pracowników. Dzięki oddelegowanym przez Relyon specjalistycznym zespołom, nasi Klienci otrzymują dostęp do najlepszych Ekspertów.

Usługa IT Services świadczona przez Relyon to rozwiązanie biznesowe, które optymalizuje koszty i czas realizacji projektu po stronie Klienta, pozwalając szybko i skutecznie wdrażać nowe rozwiązania.

W ramach usług IT Services dostarczamy rozwiązania takie, jak:

Time & Material – to model stosowany w projektach skomplikowanych, których czas oraz zasoby są trudne do oszacowania. Do tego typu złożonych projektów należą między innymi projekty rozwoju aplikacji oraz ich utrzymania lub długoterminowe projekty IT, w których trudno ustalić na samym początku pełny harmonogram prac. Usługa polega na rozliczeniu ilości przepracowanych godzin lub dni przez Konsultanta. Klient płaci za usługę tylko za ten czas, w którym faktycznie pracował wynajęty Kontraktor. Nie musi przy tym z góry określać szczegółowego kształtu i zakresu prac ani ostatecznego terminu ich zakończenia. Dzięki temu nasi Klienci zyskują dużą elastyczność, możliwość wprowadzania zmian w projektach z jednoczesną kontrolą budżetu.

Body Leasing – W Relyon IT Services zapewniamy elastyczną współpracę body-leasing, dzięki której nasi Klienci z sukcesem powiększają czasowo swoje zespoły Specjalistów IT, bez konieczności zwiększania ilości stałych wakatów. Takie rozwiązanie pozwala na szybszą i bardziej efektywną realizację celów biznesowych Klientów poprzez nawiązanie współpracy z wybraną kadrą IT w określonym czasie przy jednoczesnej długoterminowej optymalizacji kosztów projektów informatycznych.

Team Leasing – to outsourcing kompetencji, który odnosi się nie do pojedynczej osoby, jak w przypadku Body Leasingu, a do całego zespołu. Tego typu usługa jest świadczona w przypadku, gdy Zleceniodawca dąży do sprawnej realizacji określonych zadań wewnątrz swojej organizacji.

W ramach Team Leasingu Relyon IT Services dostarcza Zespoły onsite i offshore.

Zespoły onsite - to usługa przeznaczona dla Klientów, w których strukturach istnieją już pracujące zespoły projektowe. Relyon IT Services w krótkim czasie wspiera brakujące kompetencje w tym modelu. Grupa Specialistów dołącza do zespołu w siedzibie Klienta i jest zarządzana przez wewnętrznego Managera lub PMa. Praca Specjalistów jest rozliczana w modelu Time & Material.

Zespoły offshore - projekt jest realizowany w siedzibie Relyon IT Services lub w jednej z dodatkowych dedykowanych lokalizacji. Współpraca z Klientem opiera się na kontakcie zdalnym. Klient ma możliwość stałego monitorowania postępu i rezultatów prac. Praca jest rozliczana w modelu Time & Material.

Managed Services – to usługa typu outsourcing będąca kolejnym rozwinięciem usług Body Leasing i Team Leasing. W ramach świadczenia usługi dostarczane są nie tylko najlepsze dostępne na rynku kompetencje w postaci wykwalifikowanych pracowników realizujących określone zadania jak w przypadku Team Leasing. Przy świadczeniu usług Managed Services Zleceniobiorca przejmuje odpowiedzialność za zarządzanie całym zespołem, a więc również za realizację obsługiwanych procesów. W umowie na świadczenie usług Managed Services definiowane są parametry świadczenia takiej usługi:

- gwarantowany poziom świadczonej usługi (SLA - Service Level Agreement), np. czasy reakcji, czas zamknięcia cyklu usługi, czas odpowiedzi na zapytanie itp.;

- kluczowe parametry jakościowe (KPI - Kluczowe Wskaźniki Efektywności), np. dopuszczalny procent odstępstw od założonych parametrów SLA

Relyon to bardzo solidny pracodawca, polecam wszystkim zainteresowanym pracą w sektorze IT. Oferty w portfolio Relyon są z całej Polski, międzynarodowi klienci i ciekawe projekty. Wypłaty na czas, miła i sprawna obsługa oraz pomoc o każdej porze dnia, a także bogaty pakiet kafeteryjny ubezpieczeń. Gorąco polecam 🙂
Marcin - Inżynier Systemowy

Moja współpraca z Relyon to pasmo sukcesów, dobrych, konstruktywnych emocji i sytuacji, gdzie obie strony wygrywają. Bardzo cenię tę firmę za profesjonalne podejście do klienta, jak i zatrudnianych osób na projekty. Z troską podchodzą do zadowolenia klienta i wykonawcy. Wiedzą, jak ważne są wypłaty na czas. Wyróżniają się również bardzo miłą i sprawną obsługą o każdej porze dnia. Nie mam nic do zarzucenia. Jako kontraktor jestem bardzo zadowolony.
W 100% polecam i pozdrawiam, Arkadiusz - Android Developer

Time & Material Services

CONSULTING
Business & IT Strategy IS "urbanization" Change Management BPM / BPR Program Management Functional Expertise
Analysts / Consultants Project Managers Managing Consultans
SOLUTION & PRODUCT DELIVERY
Architecture Design Development ERP Implementation IS Integration Quality Assurance Embedded Development
Analyst Programmers Consultans, Architects QA & Delivery Manager
IT SERVICES
Application Management Testing Maintenance IT Expertise    
Analyst Programmers Consultans, PM & DM Testers