Aktualności

Studia dualne odpowiedzią na załamanie ryku pracy

28.03.2017

Kryzys demograficzny obecny na europejskim rynku pracy niesie za sobą wiele negatywnych, z perspektywy pracodawcy, konsekwencji. Podczas gdy maleje ilość specjalistów dostępnych do zatrudnienia, znacznie zwiększa się zapotrzebowanie regularnie rozrastających się przedsiębiorstw. W przeciwieństwie do reprezentantów firm, cieszą się z tego studenci najbardziej pożądanych kierunków, o których usługi rywalizują pracodawcy, przebijając się w coraz korzystniejszych ofertach, byle zagwarantować sobie współpracę z pożądanym specjalistą. Pracodawcy zmuszeni są zaadaptować się do aktualnej sytuacji i przygotować na eskalację problemu, który zgodnie z przewidywaniami Głównego Urzędu Statystycznego zawartymi w raporcie „Population Projection 2015-2050” będzie regularnie narastał, aż do roku 2035, kiedy aż o 3,5 miliona zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym mobilnym, czyli zdolnych do przekwalifikowania się, migracji między firmami oraz dodatkowej specjalizacji.

Odpowiedzią, wypracowaną przez pracodawców we współpracy z szkołami wyższymi, zdają się być studia dualne. Model nauczania, który zdobywa coraz większą popularność, ma w założeniu zapewnić firmom możliwość dostosowania edukacji potencjalnego pracownika do swoich potrzeb i wpływania na efekty jego kształcenia. Przedsiębiorstwa, które podejmują współpracę z uczelniami, przejmują część odpowiedzialności za naukę studenta i gwarantują sobie, że przyswoi wiedzę, która jest dla nich kluczowa. W tradycyjnym modelu kształcenia, absolwentowi kierunków inżynierskich, pomimo zdobycia stopnia naukowego, daleko jest do bycia w pełni wykwalifikowanym specjalistą. Firmy zatrudniające takiego niedoświadczonego pracownika zmuszone są poświęcić dodatkowy czas i środki, by przeszkolić go i dostosować do wymagań przedsiębiorstwa. Problem ten znika w przypadku dualnego trybu studiów. Student nabiera niezbędnego doświadczenia i zapoznaje się ze specyfiką pracy w konkretnym przedsiębiorstwie na wiele lat przed zdobyciem dyplomu, dzięki czemu wraz z zakończeniem edukacji pracodawca ma z niego pełen pożytek. Studenci, w których proces kształcenia bezpośrednio zaangażowany będzie pracodawca, zdają się być rozwiązaniem problemu z pozyskiwaniem wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Po zakończeniu edukacji, pracownik może charakteryzować się większym sentymentem i lojalnością wobec firmy, której zawdzięcza zdobycie swojego wykształcenia, co pozwala minimalizować koszty związane z przeprowadzaniem kolejnych procesów rekrutacyjnych.

W ramach oferty pierwszych studiów dualnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Politechniki Śląskiej, 35 studentów otrzymuje możliwość nauki według programu opracowanego wraz z przedstawicielami firm partnerskich. Zgodnie z jego założeniami, oprócz każdorocznego objęcia uczniów półrocznymi stażami, około 400 godzin zajęć podczas toku studiów będzie prowadzona przez pracowników firm współpracujących. Bogactwo doświadczenia możliwego do nabycia podczas takiego modelu studiów pozwala studentom na uzyskanie wyraźnej przewagi na rynku pracy, a pracodawcom zatrudnienia pracowników, którzy przystosowani są do realiów pracy w przedsiębiorstwie.