Aktualności

Polskie firmy zmuszone do weryfikacji dotychczasowej polityki rekrutacyjnej

09.12.2016

Coraz częściej mówi się w Polsce o rodzącym się rynku pracownika i problemach z tym związanych. Według danych Biura Projektowania Systemów Cyfrowych, nawet 2/3 rodzimych firm ma trudności z pozyskaniem odpowiednich kadr. Źródłem problemu często są sami pracodawcy, którzy nie nadążają za zmieniającymi się realiami rynku pracy.

Polska gospodarka cierpi na deficyt specjalistów. Problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kompetencjach odnotowują firmy z niemal wszystkich branż. Brakuje inżynierów i wykwalifikowanych pracowników fizycznych, techników, specjalistów IT, a także kierowców, księgowych i przedstawicieli handlowych. Jak zauważa Anna Węgrzyn, kierownik projektu mHR Biura Projektowania Systemów Cyfrowych, wcześniej proces rekrutacji wyglądał zupełnie inaczej – pracowników na rynku było bardzo dużo i nawet, jeżeli pierwsza rekrutacja się nie udała, to następowała kolejna, która nie obciążała firmy zbyt wysokimi kosztami. Obecnie, kiedy wchodzimy w rynek pracownika, konieczne jest poniesienie większego wysiłku, żeby znaleźć odpowiedniego kandydata, przez co czas rekrutacji ulega wydłużeniu.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Badania SARATOGA Human Capital Benchmarking wskazują, że wydatki związane z pozyskaniem nowego pracownika na przestrzeni czterech lat wzrosły o 40 proc. Średni czas rekrutacji zaś wynosi obecnie ponad 30 dni roboczych. Za ową sytuację odpowiedzialne są regionalne i lokalne rozbieżności między podażą pracy i popytem na pracę, trudności z dopasowaniem kompetencji do wymogów stanowiska, a także rosnące wymagania pracowników odnośnie płacy i warunków zatrudnienia. Problemy te nasilają się w branży IT, która wykazuje braki ponad 50 tys. specjalistów. Dynamiczne zmiany technologiczne i rozwój licznych centrów usług dla biznesu powiększają stale deficyt. Wielu pracodawcom trudno odnaleźć się w realiach rodzącego się w naszym kraju rynku pracownika.

– Wielu polskich pracodawców sądzi, iż pracownik o pożądanych kwalifikacjach jest na wyciągnięcie ręki, natomiast realia często pokazują, iż jest inaczej. Świadczy o tym fakt, iż na wiele stanowisk poszukiwania właściwego kandydata potrafią trwać wiele miesięcy. Obecna sytuacja na rynku pracy wymaga zatem stosowania zaawansowanych narzędzi rekrutacyjnych, które ułatwiają dotarcie do odpowiednich kandydatów, spełniających wymagania co do danego stanowiska. Najlepsi specjaliści na rynku nie poszukują aktywnie pracy i trzeba do nich dotrzeć innymi kanałami – mówi Urszula Puśko, IT Consultant w Relyon Recruitment & IT Services.

Pracodawcy sięgają po pomoc

W związku z problemami z pozyskaniem pracowników o pożądanych kwalifikacjach polscy przedsiębiorcy coraz częściej zlecają realizację procesów rekrutacyjnych wyspecjalizowanych firmom. Agencje mają możliwość dotarcia do najlepszych kandydatów za sprawą wypracowanych przez lata sieci kontaktów w różnych branżach. Coraz większy popyt na tego rodzaju usługi sprawia, że obserwujemy prężny rozwój rynku firm rekrutacyjnych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje, że w minionym roku powstało ich niemal 1000, a w bieżącym już ponad 800. Szybki rozwój rynku agencji zatrudnienia spowodowany jest mniejszym bezrobociem oraz zapotrzebowaniem na specjalistów z nowych obszarów, w rekrutacjach których pracodawcy nie mają doświadczenia.

– Już nie tylko sektor bankowy i ubezpieczeniowy, ale również firmy z innych branż poszukują Specjalistów lub Ekspertów od bezpieczeństwa IT. Dla wielu z nich to pierwsze tego typu procesy rekrutacyjne i dotarcie do właściwych kandydatów bywa bardzo trudne. Czasami Klienci ustalają np. zakres obowiązków, którym spokojnie można by obdzielić dwie osoby. Wtedy rekomendujemy, że być może warto byłoby podzielić te kwalifikacje na dwa odrębne stanowiska, ponieważ znalezienie wszystkich pożądanych kompetencji w jednej osobie będzie bardzo czasochłonne i kosztochłonne, a nieraz wręcz niemożliwe. Podobnie jest z widełkami płacowymi. Znając dobrze rynek, potrafimy precyzyjnie określić stawkę, która obowiązuje na tego typu stanowiskach. Często doradzamy również ujawnienie większej ilości informacji na temat stanowiska, warunków pracy, pensji i przyznawanych benefitów. Należy pamiętać, że są to Specjaliści i Eksperci obecnie bardzo rozchwytywani na rynku, a udzielenie obszernej informacji o firmie, kulturze pracy oraz projektach, może im pomóc w podjęciu decyzji o przyjęciu oferty konkretnego pracodawcy – dodaje Urszula Puśko z Relyon Recruitment & IT Services.

AUTOR:
Urszula Puśko
IT Consultant w Relyon Recruitment & IT Services
u.pusko@relyon.pl