Aktualności

Polacy coraz chętniej zmieniają pracę

02.02.2017

Rekordowo wysoki poziom rotacji na rynku pracy nikogo już nie dziwi. Z sondażu „Monitora Rynku Pracy” wynika, że Polacy coraz częściej zmieniają miejsce pracy. Pod względem mobilności przewyższa nas jedynie Wielka Brytania i Portugalia. Wzrosła nie tylko nasza otwartość na zmianę, lecz również poczucie własnej wartości pracowniczej. Głównym powodem rotacji na rynku pracy jest wysokość zarobków, stabilność zatrudnienia oraz lepsza atmosfera.

Według deklaracji respondentów przeprowadzonego sondażu w ciągu ostatnich trzech miesięcy pracę zmieniło 24 proc. z nich. W odniesieniu do ubiegłego kwartału zanotowano spadek o 2 pkt. procentowe. Najwięcej, bo aż 39 proc. badanych zmieniło zatrudnienie z powodu lepszych warunków zatrudnienia. Decyzja 22 proc. respondentów podyktowana była osobistym pragnieniem zmiany, a 21 proc. zaś uzasadniało ją zmianami w strukturze firmy.

Stabilizacja

Stale główną przyczyną podjęcia decyzji o zmianie dotychczasowej pracy jest znalezienie lepszych warunków zatrudnienia. Jak wynika z raportu „Monitor rynku Pracy”, wraz z nowym rokiem 51 proc. ankietowanych oczekuje podwyżki wynagrodzenia, a 56 proc. liczy na premię. Wysokie wynagrodzenie to kluczowy wskaźnik wpływający nie tylko na zaangażowanie pracownika w wykonywane obowiązki, lecz także decydujący o jego lojalności. Połowa Polaków deklaruje chęć zmiany miejsca pracy z powodów finansowych. To wyraźny sygnał dla pracodawców. Coraz częściej za istotną kwestię pracownicy uznają również stabilność zatrudnienia. Doceniamy nie tylko zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, lecz także istotną kwestią staje się sytuacja finansowa firmy oraz jej ogólna reputacja na rynku pracy.

Osobiste pragnienie zmiany

Nie bez znaczenia jako czynnik do zmiany obecnego miejsca pracy pozostaje także tak zwane poczucie spełnienia zawodowego. Satysfakcję z wykonywanej pracy deklaruje 71 proc. badanych – to o 2 pkt. proc. mniej niż kwartał wcześniej. Dobry pracodawca dostrzega sukcesy zawodowe pracownika, a Polacy coraz częściej stawiają na możliwość rozwoju w miejscu pracy. Inwestowanie w podwładnych oraz rozwijanie indywidualnych talentów wspomaga budowanie więzi na linii pracodawca – pracownik, a także przynosi wzrost efektywności przedsiębiorstwa, a co za tym idzie między innymi korzyści finansowe. Równie istotnym czynnikiem decydującym o satysfakcji pracowniczej okazuje się atmosfera panująca wewnątrz firmy oraz kultura jej organizacji. Najlepiej czujemy się w miejscach, gdzie pracują ludzie o podobnych przekonaniach i tożsamym podejściu do życia.

Poczucie wartości

Wysoki poziom rotacji Polaków na rynku pracy ma swoje podłoże we wzroście poczucia wartości pracowniczej. Spośród ankietowanych aż 76. proc jest przekonanych, że w ciągu półrocza jest w stanie znaleźć podobną do wykonywanej pracę, a 83 proc. biorących udział w badaniu uważa, że jest stanie znaleźć jakąkolwiek. Indeks mobilności (przewidywania pracowników o prawdopodobieństwie zatrudnienia u innego pracodawcy w ciągu kolejnych 6 miesięcy) wskazuje jednak 5-punktowy spadek otwartości Polaków na zmianę pracy (105 pkt.) w porównaniu z poprzednio przeprowadzanym badaniem. Mimo to Polacy zajmują trzecie miejsce na tle innych krajów Europy (Wielka Brytania – 112 pkt. i Portugalia – 106 pkt.) w kwestii chęci zmiany obecnego miejsca pracy.