Oferty pracy

Architekt funkcjonalny/techniczny

Region Kraków
Branża IT Services
Nr referencyjny AF/KRK/MU
Znajdź inne oferty pracy »
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu reguł decyzyjnych dotyczących zmian wprowadzanych w architekturze technicznej.
 • Udział w pracach nad rozszerzeniem repozytorium architektonicznego; utrzymywanie aktualność danych w repozytorium w części związanej z warstwą techniczną.
 • Tworzenie i utrzymywanie listy używanych pojęć architektonicznych, upowszechnianie wiedzy dotyczącej stosowanego języka.
 • Utrzymywanie referencyjnej listy standardów technicznych.
 • Opracowywanie i utrzymywanie aktualności diagramów architektonicznych zgodnych z modelami referencyjnymi.
 • Udział w pracach grup projektowych w celu wypracowania specyfikacji technicznej i infrastruktury dla nowych i rozwijanych rozwiązań IT.
 • Współpraca z jednostkami infrastrukturalnymi w celu budowy skalowalnej, efektywnej kosztowo i reużywanej infrastruktury.
 • Techniczne wsparcie w grupach projektowych.
 • Przygotowywanie modeli architektury technicznej zgodne z rekomendacjami.
 • Współpraca z innymi architektami, administratorami i pracownikami biura projektów podczas przygotowywania i dokumentowania propozycji architektury technicznej i infrastruktury wspierającej prace projektowe oraz rozwój architektury technicznej.
 • Proponowanie architektury technicznej tymczasowej dla projektów, w których występują zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia wskazując ich wpływ na istniejącą i docelową architekturę techniczną.
 • Ocena zgodności prac projektowych z przyjętymi normami, regułami i rekomendacjami.
 • Zapewnienie zgodności z obowiązującymi regułami, zasadami, standardami i dobrymi praktykami oraz koniecznością zapewnienia wysokiej jakości dostarczanych usług wspieranych budowanymi lub rozwijanymi rozwiązaniami informatycznymi realizującymi wymagania biznesowe.
 • Analizy rozwiązań IT proponowanych na rynku szczególnie dla sektora finansowego, analiza możliwości i zasadności wykorzystania tych rozwiązań.
 • Reprezentowanie jednostki organizacyjnej na spotkaniach wymagających obecności i opinii Architekta funkcjonalnego/technicznego.
 • Uczestniczenie w bieżących pracach Zespołu/Departamentu/Pionu.
 • Umiejętność posługiwania się ramami architektonicznymi TOGAF, znajomość szablonów i sposobów opisu architektury systemów informatycznych.
 • Znajomość narzędzi służących do modelowania architektury, umiejętność modelowania w UML, BPMN oraz ArchiMate.
 • Wiedza na temat dobrych praktyk z obszaru zarządzania IT (np. ITIL, COBIT).
 • Umiejętność zarządzania projektami i/lub programami.
 • Dobra znajomość języka angielskiego.
 • Doświadczenie uczestnictwa w projektach dotyczących transformacji organizacji związanych z istotną transformacją złożonej architektury IT.
 • Zatrudnienie w oparciu o kontrakt B2B.
 • Uczestnictwo w interesujących i nowatorskich projektach.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Kontakt z najnowszymi technologiami i narzędziami.
 • Możliwość korzystania z kart sportowych i programu opieki medycznej.
Osoby zainteresowane prosimy o wstawienie do swojego CV zgód zawartych w pkt 1 i 2 poniżej. Trzecia zgoda ma charakter opcjonalny.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści załączonego CV oraz dodatkowych danych dobrowolnie podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, przez Relyon Recruitment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Relyon IT Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., obie z siedzibą w Warszawie 02 – 583, przy ul. Wołoskiej 9, w celu przedstawiania ofert dotyczących zatrudnienia oraz przeprowadzania procesów rekrutacyjnych.

2. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych klientom Relyon Recruitment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Relyon IT Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., obie z siedzibą w Warszawie 02 – 583, przy ul. Wołoskiej 9, na potrzeby prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Relyon Recruitment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Relyon IT Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., obie z siedzibą w Warszawie 02 – 583, przy ul. Wołoskiej 9, w celach marketingowych polegających na wysyłaniu na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera.

Współadministratorami danych osobowych są Relyon Recruitment Sp. z o.o. Sp.k. i Relyon IT Services Sp. z o.o. Sp.k. Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziesz w naszej polityce prywatności

Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć udzielone powyżej zgody. Informacja o wycofaniu zgody może zostać przesłana za pośrednictwem strony internetowej tutaj lub wysłania na adres e-mail: rodo@relyon.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia wycofania tej zgody.