Oferty pracy

Konsultant Biznesowy ds. sprawozdawczości finansowej

Branża IT Services
Znajdź inne oferty pracy »
 • Osoba pracująca na opisywanym stanowisku będzie częścią zespołu projektowego odpowiedzialnego za wsparcie procesu wdrożenia nowych oraz modyfikacji istniejących obszarów sprawozdawczości obligatoryjnej,
 • opracowywanie mapowań danych na potrzeby wdrożenia nowych i istniejących raportów sprawozdawczych – COREP, WEBIS, SHS, MONREP, FINREP, NB300, Freesco,
 • analiza danych w systemach źródłowych i hurtowni danych celem identyfikacji luki w dostępności danych w hurtowni na potrzeby sprawozdawcze,
 • współpraca z dostawcą wewnętrznym i zewnętrznym w trakcie cyklu wytwórczego rozwiązania,
 • gromadzenie i analiza wymagań biznesowych na etapie inicjalizacji oraz realizacji projektów systemów informatycznych,
 • opracowywanie ogólnych projektów rozwiązań oraz specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
 • wsparcie prac analitycznych realizowanych przez dostawców oraz jednostki banku w celu przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz projektów technicznych systemów IT,
 • definiowanie i analiza we współpracy z liniami biznesowymi koncepcji, założeń i zasad funkcjonowania procesów sprawozdawczych,
 • przygotowywanie scenariuszy testowych (użytkownik) oraz ich weryfikacja w przypadku współpracy z firmami zewnętrznymi,
 • opiniowanie dokumentacji merytorycznej realizacji projektu w ramach wdrażanego systemu,
 • realizacja wstępnych testów funkcjonalnych rozwiązań informatycznych przed przekazaniem ich do testów jednostek biznesowych oraz wsparcie testów akceptacyjnych prowadzonych przez jednostki biznesowe,
 • przygotowywanie założeń parametryzacji systemów oraz bieżące wsparcie eksperckie dla jednostek banku w zakresie działania i parametryzacji systemów informatycznych.
 • Minimum trzy lata doświadczenia na podobnym stanowisku (tj. analityk systemowy, biznesowy) w tym we współpracy z klientem wewnętrznymbiznesowym oraz działem IT,
 • minimum  trzy letnie doświadczenie w projektach związanych ze sprawozdawczością obligatoryjną i mapowaniem danych,
 • znajomość wybranych raportów, za które będzie kandydat odpowiedzialny,
 • znajomość branży bankowej oraz różnych aspektów działania organizacji (elementy prawne, procesowe, biznesowe),
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z mapowaniem danych w systemach IT,
 • praktyczna znajomość relacyjnych baz danych Oracle,
 • podstawowa znajomość MS Excel,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem wymaganiami, zarządzaniem zmianą,
 • umiejętność zrozumienia oraz rzetelnego i jasnego modelowania i dokumentowania wymagań,
 • znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań biznesowych oraz systemowych dla systemów informatycznych. W szczególności umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (zarówno w zakresie komunikacji z jednostkami biznesowymi, jak i IT), zdolność prowadzenia negocjacji (prowadzenia do kompromisu w sytuacjach sporu),
 • bardzo dobra organizacja pracy, szybkie przyswajanie wiedzy, chęć nauki, umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy w strukturze macierzowej.
Osoby zainteresowane prosimy o wstawienie do swojego CV zgód zawartych w pkt 1 i 2 poniżej. Trzecia zgoda ma charakter opcjonalny.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści załączonego CV oraz dodatkowych danych dobrowolnie podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, przez Relyon Recruitment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Relyon IT Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., obie z siedzibą w Warszawie 02 – 583, przy ul. Wołoskiej 9, w celu przedstawiania ofert dotyczących zatrudnienia oraz przeprowadzania procesów rekrutacyjnych.

2. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych klientom Relyon Recruitment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Relyon IT Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., obie z siedzibą w Warszawie 02 – 583, przy ul. Wołoskiej 9, na potrzeby prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Relyon Recruitment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Relyon IT Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., obie z siedzibą w Warszawie 02 – 583, przy ul. Wołoskiej 9, w celach marketingowych polegających na wysyłaniu na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera.

Współadministratorami danych osobowych są Relyon Recruitment Sp. z o.o. Sp.k. i Relyon IT Services Sp. z o.o. Sp.k. Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziesz w naszej polityce prywatności

Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć udzielone powyżej zgody. Informacja o wycofaniu zgody może zostać przesłana za pośrednictwem strony internetowej tutaj lub wysłania na adres e-mail: rodo@relyon.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia wycofania tej zgody.