Oferty pracy

Analityk Systemowo-Biznesowy

Region Warszawa
Branża IT Services
Nr referencyjny manalityk/WWA/ES
Znajdź inne oferty pracy »

Osoba pracująca na opisywanym stanowisku będzie częścią zespołu projektowego odpowiedzialnego za tworzenie nowego systemu wspierającego jeden z kluczowych procesów biznesowych (obsługi posprzedażowej) w banku będącym liderem w swoim segmencie działalności.

• gromadzenie i analiza wymagań biznesowych na etapie inicjalizacji oraz realizacji projektów systemów informatycznych;
• opracowywanie ogólnych projektów rozwiązań oraz specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych;
• wsparcie prac analitycznych realizowanych przez dostawców oraz jednostki banku w celu przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz projektów technicznych systemów IT;
• współpraca z dostawcą zewnętrznym na etapie implementacji oraz testów akceptacyjnych;
• definiowanie i analiza we współpracy z liniami biznesowymi koncepcji, założeń i zasad funkcjonowania procesów bankowych;
• współpraca z projektantami oraz architektami firm zewnętrznych, jak również klientami wewnętrznymi z poszczególnych departamentów merytorycznych;
• przygotowywanie scenariuszy testowych (użytkownik) oraz ich weryfikacja w przypadku współpracy z firmami zewnętrznymi;
• przygotowanie założeń do projektu testów automatycznych;
• opiniowanie dokumentacji technicznej realizacji projektu, opisu wykorzystywanych technologii, środowiska aplikacyjnego oraz architektury systemu;
• realizacja wstępnych testów funkcjonalnych rozwiązań informatycznych przed przekazaniem ich do testów jednostek biznesowych oraz wsparcie testów akceptacyjnych prowadzonych przez jednostki biznesowe;
• przygotowywanie założeń do wdrożeniowej parametryzacji systemów oraz bieżące wsparcie eksperckie dla jednostek banku w zakresie działania i parametryzacji systemów informatycznych;

• minimum pięć lat doświadczenia na podobnym stanowisku (tj. analityk systemowy, projektant) w tym we współpracy z klientem wewnętrznymbiznesowym;
• minimum trzy letnie doświadczenie w projektach organizacyjnych, biznesowych i informatycznych dla branży bankowej/finansowej;
• znajomość branży bankowej oraz różnych aspektów działania organizacji (elementy prawne, procesowe, biznesowe);
• praktyczna znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i architekturą systemów IT;
• praktyczna znajomość zagadnień związanych z integracją systemów oraz integracją danych z wielu systemów w różnych architekturach;
• znajomość wzorców projektowych;
• praktyczna znajomość relacyjnych baz danych Oracle;
• umiejętność zrozumienia oraz rzetelnego i jasnego modelowania i dokumentowania wymagań oraz procesów biznesowych;
• znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań biznesowych oraz systemowych dla systemów informatycznych. W szczególności umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi;
• praktyczna znajomość przynajmniej jednego narzędzia typu CASE;
• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (zarówno w zakresie komunikacji z jednostkami biznesowymi, jak i IT), zdolność prowadzenia negocjacji (prowadzenia do kompromisu w sytuacjach sporu);

 


• doświadczenie przy projektach związanych z migracją systemów bazodanowych oraz aplikacji;
• znajomość jednego z języków programowania C# lub PL/SQL;
• znajomość rozwiązań workflow;
• znajomość Sparx Enterprise Architect;
• znajomość Rekomendacji D, F, J, K, S.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wstawienie do swojego CV zgód zawartych w pkt 1 i 2 poniżej. Trzecia zgoda ma charakter opcjonalny.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w treści załączonego CV oraz dodatkowych danych dobrowolnie podanych przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, przez Relyon Recruitment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Relyon IT Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., obie z siedzibą w Warszawie 02 – 583, przy ul. Wołoskiej 9, w celu przedstawiania ofert dotyczących zatrudnienia oraz przeprowadzania procesów rekrutacyjnych.

2. Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych klientom Relyon Recruitment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Relyon IT Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., obie z siedzibą w Warszawie 02 – 583, przy ul. Wołoskiej 9, na potrzeby prowadzonych procesów rekrutacyjnych.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Relyon Recruitment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. oraz Relyon IT Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., obie z siedzibą w Warszawie 02 – 583, przy ul. Wołoskiej 9, w celach marketingowych polegających na wysyłaniu na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera.

Współadministratorami danych osobowych są Relyon Recruitment Sp. z o.o. Sp.k. i Relyon IT Services Sp. z o.o. Sp.k. Pełną treść obowiązku informacyjnego znajdziesz w naszej polityce prywatności

Informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie cofnąć udzielone powyżej zgody. Informacja o wycofaniu zgody może zostać przesłana za pośrednictwem strony internetowej tutaj lub wysłania na adres e-mail: rodo@relyon.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do dnia wycofania tej zgody.