Oferty pracy

DevOps Engineer

Region Wrocław
Branża IT Services
Wynagrodzenie do 800 zł/dzień + VAT
Nr referencyjny DEV/WROC/MU
Znajdź inne oferty pracy »
 • Administrowanie i zarządzanie konfiguracją systemów dla zespołów deweloperskich
 • Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów w zakresie kompilacji systemów
 • Tworzenie infrastruktury chmurowej (utrzymywanie, ulepszanie, automatyzacja, integracja systemów)
 • Opracowywanie i utrzymywanie standardów, procedur i wytycznych dotyczących oprogramowania
 • Rozumienie procesów DevOps i Lean
 • Znajomość co najmniej jednego narzędzia do ciągłej integracji: Jenkins, Hudson
 • Znajomość systemów wersjonowania kodu źródłowego: GIT, SVN
 • Doświadczenie w pracy z narzędziami do automatyzacji: Puppet / Chef / Ansible / Salt Stack
 • Znajomość minimum jednego języka skryptowego: Python / Ruby / UNIX scripting / Perl / Groovy
 • Znajomość systemów operacyjnych: Unix, Windows, Mac
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Wiedza w zakresie Docker, OpenStack
 • Znajomość infrastruktury AWS i architektury mikroserwisu

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania, znajdujący się na górze strony.

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Bardzo dziękujemy za wszystkie aplikacje. Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.