Oferty pracy

Product Owner

Region Warszawa
Branża IT Services
Wynagrodzenie 600-850 zł/dzien+VAT
Nr referencyjny PO/WWA/ESO
Poleć » Znajdź inne oferty pracy »
 • Praca w metodyce SCRUM, przy zastosowaniu najlepszych praktyk wytwarzania oprogramowania
 • Praca w międzynarodowym zespole inżynierów, współpraca z zespołami z USA.
 • Rola Product Ownera dla jednego lub więcej zespołów scrumowych (programiści, testerzy), pracujących przy rozwoju jednego z produktów.
 • Przygotowanie – we współpracy z analitykami i architektami – backlogu dla zespołów oraz określanie priorytetów w backlogu.
 • Określanie terminów i zakresu wydań produktu, we współpracy z interesariuszami wewnętrznymi.
 • Długoterminowe planowanie prac dla zespołów.
 • Odpowiedzialność za terminowość i jakość wydań przed interesariuszami.
 • Przygotowanie release notes dla wydań.
 • Monitorowanie kosztów rozwoju oprogramowania przez zespoły.
 • Branie udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, poszerzających ogólną i szczegółową wiedzę z zakresu telewizji cyfrowej.
 • Masz doświadczenie w pracy w roli Product Ownera w projektach prowadzonych w metodyce Scrum.
 • Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów informatycznych.
 • Lubisz wyzwania i poznawanie nowych technologii.
 • Wiesz, jak wygląda cykl wytwarzania oprogramowania.
 • Znasz język angielski w stopniu umożliwiającym sprawne komunikowanie się z anglojęzycznymi członkami zespołu oraz przygotowywanie formalnej dokumentacji projektowej.
 • Masz doświadczenie w korzystaniu z Jira Agile.
 • Doświadczenie w projektach związanych z telewizją cyfrową.
 • Doświadczenie w programowaniu.
 • Zdolności / doświadczenie w zakresie analizy systemowej i/lub projektowania.
 • Doświadczenie w roli scrum mastera.
 • Znajomość Jira Portfolio
 • Umiejętność przygotowywania czytelnych prezentacji.
 • Udział w zróżnicowanych projektach w międzynarodowych zespołach.
 • Możliwość poznawania nowych technologii i rozwiązań informatycznych.
 • Praca w biurze w centrum Warszaw.
 • Przyjazne i otwarte środowisko pracy.
 • Współpracę w formie B2B w widełkach 600-850 zł/dzień+VAT, po 12 miesiącach możliwość współpracy na podstawie umowy o pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania, znajdujący się na górze strony.

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.z 2014r., poz.1182 ze zm.).”

Bardzo dziękujemy za wszystkie aplikacje. Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.